Renaissance Asia Anwar : Idea Kebebasan dan Pluralisme

Oleh Din Merican, pegawai khas Anwar Ibrahim

Untuk mengenali ahli politik, dengar apa yang ingin diperkatakannya. Untuk mengenali pemimpin, baca apa yang ditulisnya dan perhatikan apa yang dilakukannya. Pemimpin memimpin, hanya semudah itu. Untuk mengenali lelaki, dengar pada jiwanya dan deram-derum hatinya. Itu lebih kompleks lagi.

Anwar Ibrahim, adalah nama yang tidak dapat dipisahkan untuk dihubungkan dengan Renaissance Asia, sememangnya seorang yang kompleks, humanis, ahli politik, dan dia juga seorang pemimpin.

Kita mengetahui bahawa beliau mempunyai banyak peranan di Malaysia dan di luar negara. Di luar negara, dia dihormati sebagai salah seorang pemimpin yang paling luar biasa dari rantau ini. Beliau merupakan cabaran kepada lawan-lawan politik dan para pengkritik.

Di negara sendiri, dia juga merupakan banduan, hati nurani kami kerana teguh berdiri atas prinsip-prinsip dan cita-citanya. Dia terpaksa membayar harga yang mahal untuk itu. Dia menghabiskan enam tahun dalam penjara khas di Penjara Sungai Buloh. Dia telah dibebaskan pada tahun 2004 dan kini merupakan pemimpin de facto Parti Keadilan Rakyat.

Dalam ucapannya di Istanbul, Turki (April, 2006), Anwar Ibrahim mengatakan:

“Pada saat yang sangat penting dalam sejarah ini, ketika Timur dan Barat yang semakin berkembang terasing daripada satu sama lain atas masalah kebebasan dan keadilan, saya mengingatkan berkenaan penerapan dan penghayatan multibudaya dan multietnik kami di Malaysia. Ia merupakan didikan yang diterapkan di dalam jiwa rakyat Malaysia seperti apa yang telah digambarkan oleh pemenang hadiah Nobel Laureate, Amartya Sen sebagai ‘sebuah kemajmukan identiti’. Sen, Identiti dan Kekerasan (New York: WW Norton, 2006).

“Secara alami, kami sebagai orang Malaysia adalah orang yang bersikap ingin tahu, sentiasa tertarik kepada agama dan budaya. Kami belajar Al Qur’an dan tradisi Nabi Muhammad pada masa yang sama kami menguasai karya Dante, Shakespeare dan TS Eliot. Untuk itu saya tidak pernah ada keraguan bahawa kami dan dunia Barat sangat bersesuaian, dan bahawa semangat kebersamaan akan terus menjadi sumber inspirasi dalam menghubungkan jurang antara kebudayaan dan peradaban “.

Dia kemudian menyatakan bahawa:

“…kita lihat dasar kebebasan telah dipijak-pijak dan disalahgunakan, menyemarakkan perpecahan di antara bangsa dan peradaban. Saya sendiri berjuang melawan orang-orang yang berusaha untuk mengekalkan kemanusiaan diselubungi kezaliman seterusnya menyebabkan penahanan saya selama enam tahun, selama waktu itu saya menyedari ternyata sekali bahawa kebebasan adalah intipati apabila terserlahnya potensi semangat manusia

Dalam satu perbualan peribadi (bersama penulis), Anwar Ibrahim mengatakan,
Saya tahu apa yang akan bebas dan apa ertinya kebebasan. Ia tidak ternilai dan harus dilindungi dan dikekalkan sepanjang masa “.

Renaissance Asia dan Falsafah Anwarian

Mari kita lanjutkan dengan beberapa petikan daripada The Asia Renaissance (Kuala Lumpur: Times International, 1996) dan kemudian kita dapat memutuskan apakah idea dia yang disampaikan pertama kalinya pada tahun 1996 masih boleh diguna pakai di abad ke- 21.

Dia mendefinasikan Renaissance Asia sebagai :

“….kebangkitan kembali seni dan ilmu sains di bawah pengaruh model klasik berdasarkan kekuatan moral dan pegangan keagamaan; kebangkitan budaya yang didominasi oleh berkembangnya kembali seni dan sastera, muzik dan arkitektur serta kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. “(ms 18)

Renaissance Asia, Anwar menyatakan, berbeza dengan yang berlaku di Eropah kerana Renaissance Asia memiliki dasar dalam Islam, Konfusianisme, Buddha, Hindu dan agama Kristian. Di mana bagi negara Malaysia melibatkan kepercayaan kepada tuhan yang telah ditinggalkan Barat demi pembelahan dua Cartesian (pemisahan tubuh dan pemikiran).

Jadi kata Anwar :

“…Asia, walaupun berabad mengalami perubahan dan transformasi, ia tetap mengekalkan keperluan karakter keagamaan. The Asian Man at heart is persona religious.” (ms. 18-19)

Konsep Renaissance Asia bagi Anwar adalah :

“… Pertumbuhan, pembangunan dan berkembangnya masyarakat Asia berdasarkan visi kesempurnaan tertentu; masyarakat penuh dengan kebenaran dan minat untuk belajar, keadilan dan belas kasihan, kesabaran dan saling menghormati, dan kebebasan dengan tanggungjawab. Amalan kepercayaan dan agama tidak terbatas kepada individu kerana ia meresap ke dalam kehidupan masyarakat. “(ms.19).

Anwar Ibrahim mendapat inspirasi daripada tokoh-tokoh besar Asia daripada zaman dahulu, orang-orang seperti Chuang Tze, Ibnu Arabi, Muhammad Iqbal, Sarvepalli Radhakrishnan yang merupakan pengarang ‘An Idealist View of Life’, José Rizal, Rabindranath Tagore, Jamaluddin Al-Afghani, Nishida Kitaro, dan lain-lain untuk mengukuhkan lagi dasar kepercayaannya bahawa “Bangsa benar-benar dapat tumbuh dan aman damai dengan menerima kenyataan tentang kepelbagaian budaya, menguatkan diri dengan belajar tentang perbezaan mereka serta memperkuat nilai-nilai kehidupan yang mereka kongsi bersama .. (ms.24).

Renaissance Asia adalah holistik, menyeluruh dan merangkumi semua aspek. Ia berkaitan menerima kepelbagaian budaya kita dan meraikan perbezaan martabat, kebangkitan semula kebudayaan, kebolehupayaan ekonomi, dan pentadbiran yang baik.

Asia perlu memperbaharui komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan sejagat bagi semua, kebaikan dan belas kasihan. Tugas kita pastinya tidak mudah, tetapi masih ada harapan jika kita bersedia untuk menhadapi ini dengan kreativiti, imaginasi dan keberanian.

Bagaimana Anwar Ibrahim menterjemahkan falsafahnya dan wawasan kepada satu sistem pentadbiran?

Hal Ehwal Pemerintahan Manusia

Dalam proses membentuk semula Asia, Asia mesti terlebih dahulu melindungi aturan sosial dan politik. Aturan ini mesti berdasarkan idea martabat manusia. Paling penting dalam fikirannya adalah penerimaan demokrasinya, walaupun ketidaksempurnaannya, tetapi masih jalan terbaik, dan mendemokrasikan sesuatu perlu turut melibatkan penciptaan dan kelestarian aturan sosial.

Dia berkata,

“Dalam sebuah rejim yang benar-benar demokratik, seperti satu arahan untuk dicapai melalui latihan penggunaan kuasa dengan nilai akauntabiliti…Demokrasi tidak sepatutnya berakhir dengan sendirinya, tetapi hanya cara yang kita boleh memastikan pentadbiran berperikemanusiaan: pengembalian martabat diri manusia dan memuaskan kelaparan terhadap keadilan. Di sana tidak boleh ada martabat dalam kemiskinan, penyakit, pelucutan, buta huruf dan kejahilan. Martabat wanita terus dinafikan. Penafian melibatkan kedudukan samarata, peluang-peluang dan remunerasi. Di sana tidak boleh menjadi keadilan apabila individu dizalimi dan hak asasi adalah dinafikan untuknya… Matlamat utama kita ialah penubuhan satu buah masyarakat adil dan saksama” (ms.50)

Orang yang sinis akan mengatakan bahawa demokrasi tidak mungkin wujud di dunia kita. Orang Asia tidak ada pemodenan. Mereka penyokong tradisi, dan menjawab hanya untuk pemimpin-pemimpin kuku besi yang autokratik. Memang benar pilihan raya tetap kerap diadakan tetapi pilihanraya susah menuju satu demokrasi yang benar-benar berfungsi.

Kita memerlukan satu media yang bebas , aktif dan menjaga masyarakat sivil, dan alat-alat lain pentadbiran iaitu sistem kehakiman yang adil dan bebas serta mendukung Undang-Undang, dan perkhidmatan awam jujur.

Melihat keadaan di Malaysia, pihak media adalah jauh daripada kebebasan dan media alternatif baru sahaja muncul. Pilihanraya kita telah ditentukan dan palsu. Ahli politik elit dikatakan rasuah, dan dalam tahun-tahun kebelakangan ini, rasuah telah meningkat. Kesaksamaan, keadilan dan integriti sistem kehakiman dipersoalkan kerana hasil klip video Lingam. Pentadbiran awam manjadi tidak berfungsi.

Maklum balas Anwar adalah yang kita mesti berubah dan memperbaiki diri, menjadi lebih baik dan menjadi lebih kompetitif. Sebagai respons untuk kesinisan, dia sangat suka memetik kata-kata Dr Sun Yat sen yang dilaporkan berkata,

“Aduhai! Ini merupakan seperti mengatakan kepada anak kecil yang dia tidak boleh pergi ke sekolah kerana dia adalah buta huruf”. Kita mesti mencari jawapan-jawapan. Dalam pandangannya, jawapan itu bohong “dalam berjalan jalan di tengah-tengah antara anarki dan absolutisme.” (ms.53).

Ekonomi Berperikemanusiaan

Saya mencari konsepsi Anwarian berkenaan ekonomi berperikemanusiaan adalah sesuatu yang paling menarik minat. Ia mangasaskan satu “falsafah pembangunan yang holistik, dipandu oleh etika dan kebimbangan sosial dan diasaskan di atas prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan” (ms.85).

Ia menawarkan harapan bagi serantau dan Malaysia. Untuk jauh terlalu lama, kita pernah mengabaikan sebab dan akibat bagi mencari kekayaan material seterusnya menyebabkan pengecualian sosial yang lain dan pertimbangan budaya.

Dia berkata bahawa:

“Dalam satu ekonomi yang berperikemanusiaan….terdapat penggunaan optimum sumber-sumber yang sukar didapati, disiplin dalam pengurusan fiskal, promosi untuk membersihkan agenda sosial, dan satu pemuliharaan dan pemeliharaan untuk persekitaran. Penggunaan cermat sumber-sumber melibatkan perlindungan dan pemuliharaan persekitaran untuk manfaat generasi akan datang.”

Agenda Ekonomi Rakyat Malaysia

Pada pilihan raya umum ke-12, Anwar Ibrahim telah merangka Agenda Ekonomi untuk Malaysia. Agenda ini menggabungkan idea-idea yang berhubungkait dengan konsep ekonomi berperikemanusiaan.

Rancangannya termasuk strategi-strategi untuk mencapai kadar kukuh dan mampan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktiviti dan peningkatan daya saing nasional. Ia termasuk kelahiran satu persekitaran perniagaan kondusif untuk pelabur tempatan dan asing, serta meningkatkan pentadbiran yang baik.

Program untuk pelaburan awam dalam pendidikan bermutu dan sumber manusia, penjagaan kesihatan, dan keselamatan sosial termasuk gaji minimum adalah kritikal untuk mencapai serta mansasarkan keadilan bagi semua. Skim-skim membasmi kemiskinan akan menjadi keperuan dasar keperluan, bukan berdasarkan base bangsa atau kelas.

Penekanan akan diteruskan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan keadilan teragih berdasarkan satu kek pengembangan ekonomi.

Agenda ekonomi Anwarian membentuk sebahagian falsafah keseluruhan pembangunan manusia yang mencari untuk keseimbangan material dengan pembangunan rohani, satu campuran kuat pasaran ekonomi dan pencegahan negeri yang ‘benign’. Kita memerlukan kecekapan dan kita juga memerlukan belas kasihan bagi di antara kita yang kurang pendapatan atau kurang bernasib baik.

Kesimpulan

Satu kebangkitan semula Asia menunggu kita. Kita memerlukannya untuk naik di atas awan-awan bagi yang putus asa untuk melihat satu subuh baru di mana lelaki intelek Asia dalam abad lepas telah menggambarkan.

Tagore adalah betul apabila dia berkata:

Malam telah berlabuh.
Memadamkan cahaya lampu milik tuan mempunyai sudut sempit terpalit dengan asap.
Pagi yang indah adalah untuk semua dan ia muncul di timur.
Membiarkan cahayanya mendedahkan kita kepada satu sama lain bagi siapa yang jalan pada laluan ziarah di tempat suci yang sama
.

Begitulah harapan saya untuk Malaysia. Membiarkan kita ziarah di tempat suci dalam mencari sebuah ekonomi berperikemanusiaan di mana kita boleh menemui semula maruah kita daripada kerosakan rasuah, ketidakcekapan dan salah urus sumber-sumber yang sukar didapati.

Mari kita perolehi tempat istimewa kita dalam masyarakat negara-negara Asia.

AIDC menterjemah artikel Asian Renaissance Ideas and Its Relevance oleh Din Merican:The Malaysian DJ Blogger. Artikel asal klik di sini

Artikel lain berkaitan :

1. Anwar Ibrahim : Renaisance, Reformasi dan Pencerahan

2. Hati-hati dengan slogan Harapan Baru, Anwar Ibrahim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: